onsdag den 5. juni 2013

Grundlovsdag

Hvis du har børn eller skal være sammen med andres børn i dag, så spørg dem lige, om de ved hvorfor de fleste af os har fri dag!?
Og ved de det ikke, så lær dem det!

Her kommer lige en repetition:

Hvert år d. 5.juni, fejrer vi i Danmark indførelsen af den første danske grundlov, der blev underskrevet af Frederik d. 7.

Når man ser dette maleri af ham, ser han ud som en målrettet og beslutsom konge, men det var han faktisk overhovedet ikke. Han drak tæt og var ikke god mod sin dronning Vilhemine, som det endte med at han blev skilt fra. Han skejede ud og forargede sine omgivelser, blandt andet for sin forbindelse til danseren Louise Rasmussen, senere kendt som grevinde Danner.
Da Frederik d. 7. blev konge, var ministrene omkring ham alvorligt i tvivl om, hvorvidt han overhovedet kunne finde ud af at regere landet, men han endte med at blive én af de mest populære konger, fordi det var ham, der underskrev den forfatning, der afskaffede enevældet. Altså grundloven.


Frederik 7. ombord på »Slesvig«
Frederik d. 7.  1861. Maleri af Johan Vilhelm Gertner. Rosenborg.Med den første grundlov af 1849 ændredes det danske riges styreform fra enevælde til konstitutionelt monarki.

Grundlovsdag er det tætteste vi i Danmark kommer på en egentlig nationaldag.

Grundloven blev ændret i 1866, 1915 (hvor kvinder og tjenestefolk fik valgret), i 1920 (hvor Slesvig indlemmedes i det danske rige) og sidst i 1953, hvor man ændrede reglerne for tronfølgeloven, således at en kvindelig monark kunne regere landet.

Hele den danske grundlov kan læses her. 

Grundloven stadfæster at den enkelte borgers frihed er ukrænkelig. 

Det er grundloven, der sikrer os retten til frit at ytre os, til at have den religion vi vil, retten til at gå i skole, retten til at blive stillet for en dommer inden 24 timer, ejendomsretten og mange andre gode, stærke demokratiske grundværdier, som i mange andre lande overhovedet ikke er en selvfølge.

Glædelig grundlovsdag!


PS. Jeg bliver glad, hvis du smutter her forbi og stemmer på min ferieindlæg fra igår. Af hjertet tak!

Ingen kommentarer: